Why indigo-dyeing is a magical process

January 23 2023
Why indigo-dyeing is a magical process
When a denim style is colored blue, you know that it's dyed with indigo. It can be synthetic or natural indigo, but it is colored with the desired blue pigment. This means that denim styles will age over time as the indigo doesn’t penetrate to the core of the yarns, this will stay white. When the indigo is washed off or chips off with wear, the core will be more and more exposed, so it will be more and more white.
Wouter MunnichsJanuary 23 2023

When a denim style is colored blue, you know that it's dyed with indigo. It can be synthetic or natural indigo, but it is colored with the desired blue pigment. This means that denim styles will age over time as the indigo doesn’t penetrate to the core of the yarns, this will stay white. When the indigo is washed off or chips off with wear, the core will be more and more exposed, so it will be more and more white. A brief history of indigo But, before we go more into detail, let’s go back first to a brief history of indigo. Indigo is one of the first pigments used in the textile industry. Natural indigo comes from plants, so using this means that there are no chemicals used in the process. The most popular plant to dye with is the Indigofera Tinctoria which is usually cultivated in tropical and subtropical regions. The oldest known fabric dyed with indigo, dated 6,000 years ago, was discovered in Huaca Prieta, Peru. Many Asian countries, such as India, China, Japan, and Southeast Asian nations have used indigo as a dye (particularly for silk) for centuries. The word indigo comes from the Latin word indicum, meaning Indian, as the dye was originally exported to Europe from India. The dye was also known to ancient civilizations in Mesopotamia, Egypt, Britain, Mesoamerica, Peru, Iran, and West Africa. Indigo was also cultivated in India, which was also the earliest major center for its production and processing. Nowadays, most pairs of blue jeans and jackets are colored with synthetic indigo. In 1865 the German chemist Adolf von Baeyer began working on the synthesis of indigo. He described his first synthesis of indigo in 1878 (from isatin) and the second synthesis in 1880. The synthetic indigo makes it easier to color threads blue as you don’t need the Indigofera Tinctoria plant anymore. They say that around 1914, more or less than 95% of all natural indigo production disappeared into synthetic indigo dyeing. Next to that, using synthetic indigo is way cheaper to use in production. So, especially when the demand for denim and jeans rised in the market, they need a faster and cheaper alternative. Synthetic indigo was the perfect solution. And to top it off, it was also way easier to use in production as natural indigo is inconsistent in color too. The different indigo-dye processes There are three main methods of how to dye. You can garment dye, with this technique you dye finished or semi-finished garments into indigo. This is used to achieve different patterns, lines, colors, and so on the item. There’s also the piece dyeing technique, better known as fabric dyeing. This is used when a fabric is already woven, so it is also known as fabric dyeing. It is not often used as the result is uneven and therefore not suitable for the denim industry. Next to these two, there’s the most common dyeing technique called yarn dyeing. This means that the yarns are first dyed in an indigo vat before they’re woven into a piece of denim fabric. The magical process of indigo-dyeing Dyeing with indigo is something magical. It isn’t as easy as you may think. You dye the threads into an indigo vat, which has a greenish look, and when it comes out the threads also look greenish. But then the magic appears, and when the dyed threads are coming in contact with oxygen, slowly the blue colors pops-up! To experience this process is something really special. Therefore it is also called a magical process. To achieve the desired blue-indigo color, you need to dye the threads more than once. In production in a factory, the yarns are going into several indigo vats (also called indigo boxes) to achieve the right blue indigo color. Each time when a thread is coming out of a vat, it will be up in oxygen for around 1 to 3 minutes before it goes into the next vat. They repeat this constantly. Normally, this process repeats with 4 to 12 indigo dyes. The beauty of denim Sometimes they double the concentration of indigo in these vats so they need to be dyed less to achieve the result. And, sometimes they add black or blue sulfur on the threads first before dyeing so they will get faster a dark blue color. But in any cases, dyeing will be magical as it will always slowly turns bluer when coming out of the vat. This is part of the beauty of denim!

İndigo boyama neden büyüleyici bir işlem gibi görünüyor?

Bir denim stilinin mavi renkte olduğunu gördüğünüzde indigo ile boyandığını anlarsınız. İndigo sentetik veya doğal yollardan elde edilebilir ancak istenilen mavi pigment ile renklendirme yapılır. Bu durum indigo, ipliklerin özüne nüfuz etmediği için denim stillerinin zamanla eskiyeceği, beyazlaşacağı anlamına gelir. İndigo yıkandığında veya aşınıp parçalara ayrıldığında, özü git gide açığa çıkacak ve bu nedenle giderek beyazlaşacaktır. İndigonun kısa tarihi Ayrıntılara girmeden önce indigonun tarihinden kısaca bahsedelim. İndigo, tekstil endüstrisinde kullanılan ilk pigmentlerden biridir. Bitkilerden elde edilen doğal indigoyu kullandığınızda işlem sürecine kimyasal değdirmemiş olursunuz. Genellikle tropikal ve alt tropikal bölgelerde yetiştirilen Indigofera Tinctoria boyama için en popüler bitkidir. İndigo ile boyanmış bilinen en eski kumaş 6.000 yıl öncesine ait olup Peru, Huaca Prieta'da keşfedilmiştir. Hindistan, Çin, Japonya ve Güneydoğu Asya ülkeleri gibi birçok Asya ülkesi, indigoyu yüzyıllardır boya olarak (özellikle ipek için) kullanıyor. İndigo boyası esasen Hindistan'dan Avrupa'ya ihraç edildiğinden, indigo kelimesi Latince Hintli anlamına gelen indicum kelimesinden gelir. Boya, Mezopotamya, Mısır, Britanya, Mezoamerika, Peru, İran ve Batı Afrika'daki eski uygarlıklar tarafından da biliniyordu. Hindistan hem indigo yetiştirmiş hem de indigonun üretildiği ve işlendiği en eski büyük merkez görevi görmüştür. Günümüzde ise çoğu mavi jean pantolon ve ceket sentetik indigo ile renklendiriliyor. Alman kimyager Adolf von Baeyer 1865 yılında indigo sentezi üzerinde çalışmaya başladı. İlk indigo sentezini 1878'de (izatinden), ikinci sentezini de 1880'de açıkladı. Sentetik indigo ipliğin maviye boyanmasını kolaylaştırdığı için artık Indigofera Tinctoria bitkisine ihtiyacımız kalmadı. 1914 yılında tüm doğal indigo üretiminin yaklaşık %95'inin sentetik indigo boyamaya dönüştüğü söyleniyor. Bunun yanı sıra, üretimde sentetik indigo kullanmak çok daha ucuz. Özellikle piyasada denim ve jeane olan talep arttığı için daha hızlı ve daha ucuz bir alternatife ihtiyaç bulunuyordu. Sentetik indigo bu iş için mükemmel bir çözüm oldu. Üstüne üstlük, doğal indigo renk olarak da tutarsız olduğu için sentetik indigon üretimde daha kolay kullanılıyordu. Farklı indigo boyama işlemleri İndigonun üç ana boyama yöntemi vardır. Tamamlanmış veya son tamamlanma aşamasında olan giysiler giysi boyama tekniğiyle indigo rengine boyanır. Bu yöntem ürüne farklı desenler, çizgiler, renkler vb. eklemek için kullanılır. İkinci yöntem daha çok kumaş boyama olarak bilinen parça boyama tekniğidir. Bu teknik, kumaşın dokuması bittiğinde kullanıldığı için aynı zamanda kumaş boyama olarak da bilinir. Elde edilen sonuç tek tip olmadığı için denim endüstrisine uygun değildir ve pek sık kullanılmaz. İki yöntemi anlattığımıza göre, son yönteme geçebiliriz. Üçüncü teknik olan iplik boyama en yaygın boyama tekniğidir. Bu teknikte, iplik denim kumaşına dokunmadan önce indigo boya teknesinde boyanır. İndigo boyamanın o büyüleyici süreci İndigo boyama büyüleyici bir şeydir ve düşündüğünüz kadar kolay değildir. İplik yeşilimsi bir görünüme sahip olan indigo boya teknesinde boyanır ve çıkardığınız iplik de aynı şekilde yeşilimsi görünür. O büyülü an geliyor! Boyanmış iplik oksijenle temas ediyor ve işte mavi renkler yavaş yavaş ortaya çıkıyor! Bu sürece şahit olmak gerçekten çok özel bir tecrübe. İşte bu sebeple bu sürece büyüleyici diyoruz. İstenilen mavi indigo rengini elde etmek için ipliği birçok kez boyamanız gerekir. Fabrika üretiminde, doğru mavi indigo rengi elde etmek için iplik birkaç farklı indigo boya teknesine (indigo boya banyosu da denir) girer. İplik tekneden çıktığında bir sonraki tekneye girmeden önce yaklaşık 1 ila 3 dakika oksijene maruz kalır. Bu işlem sürekli tekrarlanır. Normalde bu işlem 4 ila 12 indigo boya ile tekrarlanır. Denimin güzelliği Bazen teknelerdeki indigo konsantrasyonu iki katına çıkarılarak ipliğin daha az boyamayla istenen sonuca ulaşması sağlanır. Bazen de boyamadan önce ipliğin üzerine siyah veya mavi kükürt eklenerek ipliğin koyu mavi rengini daha hızlı alması sağlanır. İplikler boya teknelerinden çıkarken yavaş yavaş maviye döner ve her durumda ortaya büyüleyici bir iş çıkar. Bu da, denimin güzelliğinin bir parçası!

To view full content and a better mobile experience, try

Calik Denim mobile application