Calik joins the Ellen MacArthur Foundation’s Jeans Redesign project as part of its pledge to the circular economy!

August 09 2021
Calik joins the Ellen MacArthur Foundation’s Jeans Redesign project as part of its pledge to the circular economy!
We’re proud to announce our participation in the Ellen MacArthur Foundation’s Jeans Redesign Project as part of our commitment to create jeans fit for a circular economy.
Samuel Trotman August 09 2021

Creating circular products is nothing new to Calik, but we are committed to collaborate with like minded brands and industry wide suppliers to bring positive change and create economies of scale. Our participation in the project will not only drive new innovations from within, but it will allow us to learn, share and to use the guidelines to develop jeans that are used more, made to be made again, and made from safe and recycled or renewable inputs. The Jeans Redesign aims to demonstrate how a garment can be designed and made for a circular economy. Participants have aligned behind a set of common guidelines and definitions and, in making them a reality, have identified solutions, opportunities to overcome barriers, and innovation gaps to scaling. The Jeans Redesign guidelines define a starting point for industry to design and make products in accordance with the principles of a circular economy to ensure durability, material health, recyclability, and traceability, and lay out the detailed requirements that must be achieved. In the two years since the guidelines were created, there’s now 94 organisations, including brands, retailers, garment manufacturers, fabric mills and laundries that have committed to and taken action to make fabric and jeans in line with these guidelines. Building on what has been learnt and growing momentum to transform the fashion industry, we believe that now is the time to take bold action, towards the common vision of a circular economy for fashion. No one organisation can overcome these barriers alone. It’s only through the mutual collaboration with The Jeans Redesign Project and the concerted efforts of the industry as a whole that we can truly create a circular economy for jeans.

Çalık Denim, döngüsel ekonomi vaadinin bir parçası olarak Ellen MacArthur Vakfı’nın “Jeans Redesign” projesine katılıyor!

Çalık Denim olarak sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek konularına çok önem veriyoruz. Çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmak, dünya için yüksek düzeyde olumlu etki yaratmak anlamına geliyor. İşte bu sebeple döngüsel ekonomiye uygun denim üretme yönündeki vaadimizin bir parçası olarak Ellen MacArthur Vakfı “Jeans Redesign” Projesi’nde yer aldığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Daha fazla göster
Bu, Çalık Denim'in döngüsel ürünler üretme konusunda ilk adımı değil. Olumlu yönde bir değişiklik getirmek ve ölçek ekonomisi yaratmak amacıyla benzer düşünceye sahip markalar ve endüstrideki tedarikçilerle iş birliği yapmaya kararlıyız. Projeye katılımımız yalnızca içerideki yeni inovasyonları teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla kullanılan, döngüsel ekonomi amaçlı yeniden üretilmek üzere üretilen, güvenli, geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kumaşlardan yapılmış denimleri nasıl üreteceğimizi öğrenmemize, bu bilgileri kullanmamıza ve paylaşmamıza olanak sağlayacak. Jeans Redesign, bir kıyafetin döngüsel ekonomi için nasıl tasarlanıp üretilebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Katılımcılar bu proje kapsamında bir dizi kılavuz ilkesi ve tanım belirledi. Bunları gerçeğe dönüştürmek için çözümler, engellerin üstesinden gelmek için fırsatlar sunarken ölçeklendirmenin önündeki inovasyon boşluklarını da saptadılar. Jeans Redesign kılavuz ilkeleri, dayanıklılık, malzeme sağlığı, geri dönüştürülebilirlik ve izlenebilirliği sağlaması ve döngüsel ekonomi ilkelerine uygun ürünler tasarlaması ve üretmesi konularında sektöre bir hareket noktası belirliyor. Yerine getirilmesi gerekenleri detaylı olarak açıklıyor. Kılavuz ilkelerin oluşturulmasından bu yana geçen iki yıl içinde, markalar, perakendeciler, hazır giyim üreticileri, denim üretici ve yıkamacıları da dahil olmak üzere, bu ilkelere uygun biçimde denim kumaş ve ürün üretmeyi vaat eden ve bu konuda harekete geçen 94 kuruluş bulunuyor. Moda endüstrisinde dönüşüm yaratmak için öğrendiklerimize ve artan ivmeye dayanarak, moda sektöründe döngüsel bir ekonomi oluşturmaya yönelik ortak bir vizyona doğru cesur adımlar atma zamanının geldiğine inanıyoruz. Hiçbir organizasyon bu engelleri tek başına aşamaz. Denim için gerçekten döngüsel bir ekonomi yaratabildiysek, bu The Jeans Redesign Project ile karşılıklı iş birliği sağlanması ve bir bütün olarak endüstrinin birlikte çabalaması sayesindedir.

To view full content and a better mobile experience, try

Calik Denim mobile application