Should Greenwashing Be a Crime

June 21 2021
Should Greenwashing Be a Crime
Greenwashing is a concept we are all familiar with. It's deceiving, manipulative, and treachery, and it must be put to an end! Citizens are increasingly on the lookout for false or misleading claims in the fashion industry but aren't equipped with the knowledge to cut through the noise themselves.
Ani WellsJune 21 2021

Greenwashing is a concept we are all familiar with. It's deceiving, manipulative, and treachery, and it must be put to an end! Citizens are increasingly on the lookout for false or misleading claims in the fashion industry but aren't equipped with the knowledge to cut through the noise themselves. And recent research shows that consumers want brands to do most of the leg work for them. So, how can we hold companies accountable for the deadly sins of greenwashing and ensure brands are putting in the hard work to make environmentally and ethically conscious products transparently available? The European Commission has published new data that shows how bad the white lies from brands really are. As many as 42% of 344 claims investigated used exaggerated, false, or deceptive terms that could qualify as "unfair commercial practices" under European rules. In 37% of these cases, the vague terms "conscious," "eco-friendly," or "sustainable" were used to convey the feeling that the goods that were made had no negative impact, with no proof to back it up. In 59% of the cases, further information was comitted that could have given consumers an explanation of how exactly their product had no environmental impact. The commission has vowed to use their insights to inform better its New Consumer Agenda, with a legislative proposal that could require European businesses to provide "better information on sustainability to consumers." The International Consumer Protection Enforcement Network also published new data that found 4 in 10 corporate websites (of 500 it analyzed) showcased potentially misleading claims. And after speaking with forensic science company, Oritain, their market research found that 40% of brands' cotton origin claims were false. Talk about poor morals, people! With these three studies coming in around 40% of false or misleading claims, we certainly have a massive problem on our hands, and consumers feel the heat. 88% of consumers don't immediately trust brands that say they're sustainable, and who can blame them when every brand out there calls themselves "sustainable." 51% of the 2000 teenagers surveyed believe greenwashing is a common act in the fashion industry. But, they are desperate for brands to help them understand how their brand is produced more environmentally friendly than others. 55% of consumers, according to Genomatica, are interested in purchasing so-called "sustainable clothing," but 48% don't know how or where to find sustainable clothes and 42% are confused about what actually makes clothing sustainable! This is quite the dilemma. One survey respondent said it perfectly: "It's somewhat difficult to make sustainable choices because I'm never really sure what sustainable means, particularly with clothing." Many believe brands are to blame for not prioritizing or providing more convenient sustainable alternatives, but if brands aren't going to do the work, we need accountability measures. Politically In Fashion and Amendi have teamed up to fight against the greenwashing plague by lobbying for an update to the Federal Trade Commission's Green Guides. What are the Green Guides, you ask? The Green Guides were created in 1992 by the Federal Trade Commission to help businesses communicate their environmental claims in their marketing while protecting consumers by preventing unfair and deceptive business practices, including false advertising. But, the last update to the guides was in 2012, and a lot has changed in the past decade with better data, science and a deeper understanding of our impact on environmental issues. With the terms "sustainable," "natural," and "organic" being slapped on products left, right, and center, the Green Guides must be updated to include these words to fight against greenwashing proactively. As we learn more and more about creating fashion for good, we know it is entirely possible to discontinue producing products that cause detrimental effects to the environment and our people. But, for the brands that are only talking the talk and not walking the walk, there must be consequences. With hopeful legislation in the works, brands better clean up their act before they get cancelled!

Greenwashing Suç Sayılmalı Mıdır?

Günümüzde Greenwashing hepimizin aşina olduğu bir kavramdır. Fakat bu kavram aldatıcı ve manipulatif olabilir, buna bir son verilmelidir. Son zamanlarda kamuoyu, moda endüstrisindeki yanlış veya yanıltıcı iddiaları daha çok sorgulamaya başlamıştır ancak bu duruma son verebilmeyi sağlayacak bilgi birikimine henüz sahip değildir. Peki, Greenwashing olgusunun manipulatif etkilerinden şirketleri nasıl sorumlu tutabiliriz? Markaların çevresel ve etik açıdan daha duyarlı ürünleri daha çok erişilebilir kılma konusunda çaba sarf etmelerini nasıl sağlayabiliriz? Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu, markaların beyaz yalanlarının gerçekte ne kadar zararlı olduğunu gösteren yeni veriler yayınladı. İncelenen 344 verinin %42'sinde, Avrupa standartlarına göre "adaletsiz ticari uygulamalar" olarak nitelendirilebilecek abartılı, yanlış veya yanıltıcı terimler bulunmaktadır. Bu vakaların %37'sinde, "duyarlı", "çevre dostu" veya "sürdürülebilir" gibi muğlak terimler, bunu destekleyecek hiçbir kanıt olmaksızın ürünlerin çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını belirtmek için kullanılmış. Vakaların %59'unda, tüketicilere ürünlerinin tam olarak nasıl çevresel etkileri olmadığına dair daha fazla bilgi sağlanmış. Komisyon, Avrupa'daki işletmelerin "sürdürülebilirlik hakkında tüketicilere daha kapsamlı bilgi" sağlamasını gerektirecek bir yasama önerisiyle birlikte Yeni Tüketici Gündemini daha iyi bilgilendirmek adına bu verileri kullanma sözünü verdi. Ayrıca Uluslararası Tüketici Koruma Uygulama Ağı, 10 kurumsal web sitesinden (analiz edilen 500 site arasından) 4'ünün yanıltıcı bilgiler sunduğuna dair yeni veriler yayınladı. Adli bilim şirketi Oritain ile yapılan görüşmeyi takiben gerçekleştirilen pazar araştırmalarına göre, markaların pamuğun nereden sağlandığına dair sunduğu iddiaların %40'ı gerçeği yansıtmıyor. Bu üç araştırma, asılsız veya yanıltıcı iddiaların neredeyse %40'ını yansıtıyor ve ortada kesinlikle büyük bir sorun bulunmakta, tüketiciler de bunu hissediyor. Tüketicilerin %88'i, sürdürülebilir olduklarını belirten markalara hemen güvenmiyor. Her marka kendisini "sürdürülebilir" olarak tanımlıyorken kim onları suçlayabilir ki? Ankete katılan 2000 gencin %51'i Greenwashing olgusunun moda endüstrisinde yaygın bir durum olduğuna inanıyor. Genomatica'ya göre, tüketicilerin %55'i sözde "sürdürülebilir kıyafetler" satın almakla ilgileniyorken %48'i sürdürülebilir kıyafetleri nasıl ve nerede bulacağını bilmiyor. %42'nin ise kıyafetleri gerçekte neyin sürdürülebilir yaptığı konusunda kafası karışmış durumda. Bu bir çelişkiyi yansıtmaktadır. Bir anket katılımcısı bu durumu çok güzel bir şekilde dile getirmiştir: "Sürdürülebilir seçimler yapmak biraz zor çünkü özellikle de giyim konusunda sürdürülebilirliğin ne anlama geldiğini bilmiyorum." Birçok kişi, daha uygun sürdürülebilir alternatiflere öncelik tanımamak veya bunları sunmamak konusunda suçun markalarda olduğunu inanıyor. Markalar üzerine düşeni yapmayacaksa hesap verebilecek şekilde önlemler almalarına ihtiyacımız var. Politically In Fashion ve Amendi, Federal Ticaret Komisyonu'nun Green Guidelarında bir güncelleme için lobi yaparak Greenwashing konusuna karşı savaşmak için bir araya geldi. Peki bu Green Guidelar nedir? Green Guidelar, yanlış reklamlar da dahil olmak üzere haksız ve manipülatif ticari uygulamaları önleyerek tüketicileri korurken, işletmelerin çevresel iddialarının pazarlamalarına da yansımasına yardımcı olmak amacıyla 1992 yılında Federal Ticaret Komisyonu tarafından oluşturuldu. Ancak, kılavuzlardaki son güncelleme 2012'de yapıldı ve son on yılda daha iyi verilerin elde edilmesi, bilim ile çevreye olan etkilerimiz konusunda daha bilinçli olmamız sayesinde çok şey değişti. Greenwashing’e karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için, ürünlerin sağına, soluna, ortasına yapıştırılan "sürdürülebilir", "doğal" ve "organik" terimleri Green Guidelar’a dahil edilecek şekilde güncellenmeli. Moda endüstrisi ile ilgili giderek daha fazla şey öğrendikçe, çevre ve insanımız üzerinde zararlı etkilere neden olan ürünleri üretmeyi bırakmanın tamamen mümkün olduğunu biliyoruz. Ancak, sadece konuşmayı bilen ve bir türlü harekete geçmeyen markalar için bunun sonuçları olmalı. Hazırlık aşamasında olan umut verici mevzuatlarla birlikte, markalar ortadan kalkmadan önce sebep oldukları şeyleri telafi etmeliler!

To view full content and a better mobile experience, try

Calik Denim mobile application